Tagasi Dokumendid-le

Andmekaitsetingimused

Narva lasteaed Karikakar juhindub isikuandmete töötlemisel kehtivatest isikuandmete töötlemist reguleerivatest õigusnormidest:

ning Narva Lasteaia Karikakar andmekaitsetingimustest  (kinnitatud direktori 28.02.2019.a. käskkirjaga nr 1-4/2).

Töötleme isikuandmeid eelkõige avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks vastavalt seadusele ja nende alusel antud õigusaktidele.

Kui isikuandmeid ei töödelda avaliku ülesande, seadusest tuleneva kohustuse või lepingu täitmiseks, küsime Teilt nõusolekut isikuandmete töötlemiseks.

Narva Lasteaia Karikakar andmekaitsespetsialisti ülesandeid täidab Narva Linnakantselei nõunik Urmas Tokman. Linna andmekaitsespetsialistiga saab võtta ühendust e-posti aadressil  urmas.tokman@narva.ee.

Lasteaia andmekaitse kontaktisik, kelle ülesandeks on koordineerida asutuse andmekaitse küsimuste lahendamist, on lasteaia sekretär-asjaajaja. Kõigi andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega on võimalik pöörduda lasteaia sekretär-asjaajaja poole e-posti aadressil  narva.karikakar@gmail.com.