Avaleht

 

Meie väike lastepere ütleb Teile rõõmsalt “tere”!

Saame tuttavaks

Narva Lasteaed Karikakar asub kesklinnas. Läheduses on Narva linnus, kultuurimaja Rugodiv, õigeusu kirik.

Narva linnuse ja Kultuurimaja Rugodivi lähedus võimaldab vanematel lastel kogu aasta väitel külastada muuseumi ja muid kultuuriüritusi. Aastal 2015 sai lasteaed linnast mänguväljaku koos erinevate mänguelementidega eri vanuses lastele.

Lasteaed töötab 5 päeva nädalas. Tööaeg on 06.30 – 18.30.

Praegu lasteaias toimuvad 3 rühma: 2 aiarühma ja 1 sõimerühma.

Meie väike lasteaed meeldib vanematele selle mugavuse, soe atmosfääri ja sõbraliku suhtumise eest nii laste kui ka nende vanemate vastu.


Ajalugu

1960 aastal avas lasteaed uksed esimestele lastele. Hetkel on majas 4 vanemat rühma: 1 rühm 1,5 aasta vanusest kuni 3 aastani ning 3 vanemat rühma. Lasteaia teeninduspiirkonnaks on kesklinna ala. 1996.a lasteaedade nr.5 ja nr.8 ühinemisel moodustus koolieelne lasteasutus Karikakar. 1996 aastal remonditi hoone kapitaalselt.

Lasteaias on olemas spordi-muusikasaal, logopeedikabinet, meditsiinikabinet, eesti keele klass ja teised ametiruumid. Lasteaia põhiliseks töösuunaks on laste esteetiline ning tunnetuslik kasvatus.

Aastal 2015 sai lasteaed linnast mänguväljaku koos erinevate mänguelementidega eri vanuses lastele.

Lasteaias töötavad kvalifitseeritud ja tähelepanelikud õpetajad, kes suudavad rahuldada laste vajadusi ja soove, võivad vastata vanemate poolt esitatud küsimustele ja anda neile ka lapse kasvatamise ja harimise erialast nõu.


Missioon

Lasteaia Karikakar põhiülesanne on riikliku koolieelsete lasteasutuste õppekava realiseerumine:

 • anda igale lapsele võimalust areneda lähtuvalt tema võimetest ja võimalustest;
 • laste võimete ja talentide varajane väljaselgitamine ja arendamine;
 • kooliks ettevalmistatud ja kooli keskkonnaks adapteeritud õpilane;
 • loomingulise, eduka ja võistlust taluva isiksuse kasvatamine, et laps läks kooli lasteaiast tervena, aktiivsena, uudishimulikuna, sotsiaalselt adapteeritud õpilasena;
 • osutama abi perekondadele;
 • laste õppimise motivatsiooni kujundamine;
 • tervisliku vaimse keskkonna loomine kollektiivis;
 • turvalise elukeskkonna kujundamine rühmades.

Visioon

Praegu toimub Eestis uue haridussüsteemi kujunemine. Uus süsteem on suunatud maailma uue haridusala sisenemisele. Perekondades tekib motiveeritud soov oma lapsi riigikeelt õpetada, tekib huvi võõrkeele õpetamise vastu. Pedagoogilises praktikas toimub aktiivne uute pedagoogiliste tehnoloogiate juurutamine.

Käesolev arengukava näeb ette uute tehnoloogiate juurutamist, annab loomingu ja oma arengumudeli otsingu võimalust.

Tulevikus näeme lasteaeda Euroopa haridussüsteemi osana samasuguste võimalustega:

 • lasteaias töötavad eduks motiveeritud inimesed;
 • järjekindel haridustase tõusmine soodustab laste õpetamise kvaliteedi parendamist;
 • aktiivne hoolenõukogu osutab olulist abi majanduslike ja kasvatuslike küsimuste lahendamises;
 • vääriline inventar lasteaia piirkonnas;
 • toimub aktiivne projekttegevus, mis köidab vahendeid lasteaia arengu jaoks;
 • Ideaalis on lasteaed sõbralik ja meeldiv, tähelepanelik ja heasoovlik lastele ja nende vanematele.

Perekonnad on aktiivsed ja uudishimulikud, on huvitatud edukas koostöös lasteaiaga.


Arengukava