Kategooria: Teated

Narvas võetakse kasutusele lasteaiateenuse taotluste menetlemiseks ARNO

Alates selle aasta oktoobrist toimub Narvas lasteaiateenuse taotlemine ja taotluste menetlemine haridusteenuste haldamise veebikeskkonnas ARNO www.arno.ee.

Lasteaiakoha saamiseks tuleb nüüd lapsevanemal esitada taotlus iseseisvalt veebikeskkonnas ARNO või pöörduda (mugavaima või lähima) lasteaia poole, et taotluse täitmiseks siseneda asutuse juhendamisel ARNO veebikeskonda ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil. Samaaegselt võib endiselt kasutada ka paber- või e-taotluse esitamise võimalust: seda võib teha elektroonselt (selleks edastada digitaalse allkirjaga Kultuuriosakonna e-posti aadressile kultuur@narva.ee) või paberil (selleks allkirjastada käsitsi ning esitada Kultuuriosakonda kas isiklikult või lasteaia vahendusel). Kõik lasteaiakoha taotlused, mis on juba esitatud, edastatakse Kultuuriosakonda ning kantakse ARNO veebikeskkonda.

Kollektiivpuhkus

Lugupeetud lapsevanemad!

Meenutame Teile, et alates 08.06.2022 kuni 14.07.2022 Narva Lasteaed Karikakar läheb kollektiivpuhkusele.

Ootame lapsi lasteaeda 15. juulil.

Pärast puhkust laste toitlustamisele panemine toimub telefonil 5554 2751 järgmiselt: 13. juulil 08.00 – 14.00, 14. juulil 08.00 – 11.00.

Soovime Teile meeldivat puhkust!

Alates 1. maist 2022 tõuseb lasteaedade toidukulu päevamaksumus 20 sendi võrra

Tähelepanu!

Narva lasteaedade hoolekogude otsuste alusel tõuseb alates 1. maist 2022 lasteaedades toidukulu maksumus 20 sendi võrra päevas. Toidukulu päevamaksumas on alates 1. maist sõimerühmas 1,80 eurot päevas ja lasteaiarühmas on 2,00 eurot päevas. Hinnatõus on tingitud viimasel aja toimunud toiduainete ja energiaressursside kallinemisest.

Lapse toidukulu päevamaksumus lasteaias alates 01.05.2022 on alljärgnev:

SÕIM AED
hommikusöök 0,55 0,60
lõunasöök 0,80 0,90
õhtuoode 0,45 0,50
KOKKU 1,80 eurot 2,00 eurot

Koha- ja õppetasu

Lugupeetud lapsevanemad!

Anname teada, et alates 01.04.2022 võetakse koha- ja õppetasu, mis sel aastal meie lasteaias endiselt moodustab 29,20 eurot, jälle täies mahus, olenemata sellest, kas laps käib lasteaias või mitte.

Konkurss „Lumest lumele 112“

Narva Lasteaia Karikakar lapsed võtsid osa iga-aastasest Häirekeskuse konkursist „Lumest lumele 112“, mis toimub rahvusvahelise 112 päeva raames, mida tähistatakse traditsiooniliselt 11. veebruaril. Selle päeva eesmärk on tõsta teadlikkust Euroopas ühiselt kasutatavast numbrist 112, millele helistades saab vajadusel abi nii kiirabist, päästest kui ka politseist. Konkursil osalemiseks tuli saata foto või video sellest, kuidas lapsed kujutavad efektselt hädaabinumbrit 112.

Häirekeskuse žürii valis välja neli meeldejäävamat fotot, mille hulgas on Mesilaste rühma foto. Narva Lasteaia Karikakar Mesilaste rühma foto oli valitud meeldejäävamaks fotoks Ida piirkonnas.

Õnnitleme!