Alates 1. maist 2022 tõuseb lasteaedade toidukulu päevamaksumus 20 sendi võrra

Tähelepanu!

Narva lasteaedade hoolekogude otsuste alusel tõuseb alates 1. maist 2022 lasteaedades toidukulu maksumus 20 sendi võrra päevas. Toidukulu päevamaksumas on alates 1. maist sõimerühmas 1,80 eurot päevas ja lasteaiarühmas on 2,00 eurot päevas. Hinnatõus on tingitud viimasel aja toimunud toiduainete ja energiaressursside kallinemisest.

Lapse toidukulu päevamaksumus lasteaias alates 01.05.2022 on alljärgnev:

SÕIM AED
hommikusöök 0,55 0,60
lõunasöök 0,80 0,90
õhtuoode 0,45 0,50
KOKKU 1,80 eurot 2,00 eurot